28 december 1869

28 DECEMBER 2019

Nieuwsbericht 16/11/2018

Dit bericht werd op 16/11/2018 verzonden naar alle afstammelingen via de aanspreekpunten.

Beste familie,

Alfons Desmedt werd in Minderhout geboren op 28 december 1869.

Volgend jaar op 28 december 2019 zijn we 150 jaar later: een gelegenheid voor een feestelijke viering.

Op 31 oktober 2018 zaten we met 7 familieleden samen (zij onderschrijven deze brief) om ideeën te verzamelen.

Het was een hartelijk weerzien, er waren straffe verhalen en we hebben al enkele nuttige beslissingen genomen.

De datum van het feest: 28 december 2019: een sacrale dag.

De locatie : de Noorderkempen, meer bepaald Minderhout/Hoogstraten

Wat staat er te gebeuren: we denken – voorlopig – aan:

 • In de namiddag
  • een wandeling met gids in Minderhout
  • een geleid bezoek aan Desta: het steenfabriek waarvan onze voorvader inspirator waseen sportieve activiteit (een voetbalwedstrijd?, volleybal?, handboogschieten?) wie heeft er inspiratie?een kaartnamiddageen tentoonstelling met foto’s en documentenwervende ideeën zijn welkom
 • ’s avonds
  • we eten samen een ‘Kempische maaltijd’; we zorgen voor een democratische prijs – max 15 euro exclusief drankbij pot en pint praten we bij en vertellen verhalen

Wie wordt uitgenodigd?

Alfons Desmedt huwde op 14 januari 1895 met Elisabeth Antonia Hofkens (° 27 januari 1872  + 15 maart 1954).

Al hun nakomelingen tot en met de 5de generatie (voorlopig is de jongste Simon De Lepeleire geboren in München op 21 januari 2018) en de wederhelften en gezinsleden van deze nakomelingen.

Welke acties hebben we reeds ondernomen:

 • we hebben reeds een website www.alfonsdesmedt.be en Geert Jespers (zoon van Rik en Francine) is onze webmaster
 • we plannen elke maand een nieuwsbrief 
 • we verzamelen gegevens over het leven en werk van Alfons Desmedt
 • tegen 28 december 2018 (!) willen we al heel wat teksten, foto’s en ander beeldmateriaal op de website hebben
 • we leggen contact met de Stad Hoogstraten en de Oudheidkundige Kring van Hoogstraten en vragen om hun medewerking
 • we zoeken een locatie voor het avondmaal en contacteren een traiteur

We hebben jullie hulp nodig:

 • eerst en vooral : agendeer 28 december 2019!
 • stuur ons per mail (op de website vind je de mailbox 150@alfonsdesmedt.be) informatie, foto’s, documenten, verhalen enz. omtrent Alfons Desmedt
 • heb je suggesties voor de feestelijke viering: bezorg ze ons

Hoe verloopt de communicatie?

Per familietak (Henri, Jozefa, Jozef , Julia) wordt de info per email verspreid door respectievelijk: Jan De Lepeleire, Wies/Geert Jespers, Koen Augustyns, Lutgart Janssens en dochter Caroline.

Wat met de privacy/GDPR wetgeving?

Alle persoonsgegevens waarover we beschikken worden enkel en alleen gebruikt in functie van het feest dat we organiseren.

Iedere betrokkene heeft de mogelijkheid om na te vragen welke persoonsgegevens we van hem/haar hebben en kan desgewenst verbeteringen aanvoeren, dan wel vragen uit de lijst te worden verwijderd.

We hebben reeds een eerste vraag:

Hier zie je een afdruk (foto) van een ‘glasnegatief’; ten tijde van de foto waren er nog geen digitale toestanden.

We zoeken naar de datum van de foto (zo nauwkeurig mogelijk)  en de locatie waar de foto werd gemaakt.

Wie staat er op de foto?

Dit laatste hebben wij reeds uitgevlooid.

Een warme familiale groet,

Caroline, Geert, Gust, Jan, Koen, Lutgart en Wies

(ook vanwege Josée Janssens, op 31/10 de vervanger van haar zus Lutgart)

PS: de volgende vergadering van het feestcomité is op 2 december a.s.

      alle gegevens die je voordien kan bezorgen zijn bijzonder welkom