28 december 1869

28 DECEMBER 2019

The one and only Bowler hat

De wegen van het organiserend comité voor het grote feest van 28 december zijn ondoorgrondelijk! Door een gelukkig toeval kwam Gust afgelopen zondag (20/10/19) in het bezit van wellicht de laatste bolhoed van Alfons Desmedt. Wellicht droeg hij deze hoed toen hij in 1954 zijn jubileum vierde: 50 jaar burgemeester.…

Save the date! 28 december 2019

Noteren jullie allemaal al in je agenda? Op 28 december vieren we de 150e verjaardag van de geboorte van Alfons Desmedt. https://www.youtube.com/watch?v=HAXOAJkLIYA We geven je alvast deze richtlijn mee van nonkel Rafaël, gesteld dat we daar zouden gaan zingen :-) dan “met kopstem zingen = zachtjes; niet slepen; de noten…

Nieuwsbrief 2 van 21 december 2018

Beste familie, Op 2 december vergaderde de werkgroep/feestcomité Alfons Desmedt 150 ten huize van Koen en Suzy Augustyns, Heike 2 in Minderhout. In dit huis (dat Suzy en Koen prachtig hebben verbouwd), woonde destijds de familie Aerts; ze baatte er een klein kruidenierswinkeltje uit. We zaten dus vlak bij het…

Nieuwsbericht 16/11/2018

Dit bericht werd op 16/11/2018 verzonden naar alle afstammelingen via de aanspreekpunten. Beste familie, Alfons Desmedt werd in Minderhout geboren op 28 december 1869. Volgend jaar op 28 december 2019 zijn we 150 jaar later: een gelegenheid voor een feestelijke viering. Op 31 oktober 2018 zaten we met 7 familieleden samen (zij…