28 december 1869

28 DECEMBER 2019

Nieuwsbrief 2 van 21 december 2018

Beste familie,

Op 2 december vergaderde de werkgroep/feestcomité Alfons Desmedt 150 ten huize van Koen en Suzy Augustyns, Heike 2 in Minderhout.

In dit huis (dat Suzy en Koen prachtig hebben verbouwd), woonde destijds de familie Aerts; ze baatte er een klein kruidenierswinkeltje uit.

We zaten dus vlak bij het geboortehuis Van Alfons Desmedt, de hoeve destijds genaamd ‘Avenstede’.

Deze boerderij werd door Edward Jaequemyns gebouwd in 1855-1856.

Koen heeft via zijn moeder (Maria Desmedt) en deze via haar vader (Jozef Desmedt) en deze laatste rechtstreeks van zijn vader Alfons, zeer veel documenten en gegevens over Alfons Desmedt.

In de loop van de volgende maanden werken we aan teksten en bezorgen jullie gegevens via de website over Alfons Desmedt in navolgende rubrieken:

Alfons Desmedt als/en:

– politicus

– landbouwmodernisering

– landbouwverenigingen

– tewerkstelling inclusief steenbakkerij

– verenigingsleven

– familieman

– oorlog 14-18 en oorlog 40-45

In 1954 werd Alfons Desmedt gevierd: hij was 50 jaar burgemeester.

Van deze viering bestaat er een fotoalbum, verslagen en zelfs een filmpje.

Op 28 december 2018 zal op de website www.alfonsdesmedt.be uitgebreide informatie en documentatie worden gepubliceerd o.m. enkele van zijn diploma’s, het filmpje viering 50 jaar burgemeester, een reek foto’s en teksten.

We wensen jullie veel kijk- en leesgenot.

Reeds in onze eerste brief vroegen we om jullie inspiratie en hulp voor de verdere voorbereiding en organisatie van het feest op 28 december 2019.

Een bijzonder aspect hiervan is  belangstelling en interesse creëren bij de jongste generatie.

De komende kerst- en eindejaarsfeesten zijn een ideale gelegenheid om bij jullie stam en tak van de familie te informeren naar hun wensen voor activiteiten op 28/12/2019.

Reeds in onze eerste familiebrief vroegen we om suggesties; hierop reageerde o.a. Tinne Desmedt (dochter van Alfons Desmedt ‘junior’ ° 12 juli 1938) met een voorstel om misschien de oude volkspelen van vroeger ‘Heikes kermis’ te organiseren op 28/12/2019 namiddag in de overdekte rijbaan De Blauwbossen nl. ringsteken en vogelenpik per fiets. Het is een idee; we verwachten nog meer ideeën/voorstellen van jullie.

Deze brief wordt heden per stam naar alle familieleden gestuurd.

Wees waakzaam en bezoek onze website op 28 december a.s.

Wij wensen jullie allen een vredevolle kersttijd.

Een warme familiale groet,

Wies, Geert, Jan, Koen, Lutgart, Caroline en Gust

(ook van nicht Josée die op 2 december plaatsvervanger was van Caroline)