28 december 1869

28 DECEMBER 2019

Over het landbouwproject van Edouard Jaequemyns te Heerle in de Antwerpse Noorderkempen – Deel II

Inleiding In het Nederlandse tijdschrift “Van Wirskaante” verscheen in de nummers 2018-4 en 2019-1 en 2 een driedelige  artikelreeks vanAntoon VAN TUIJL over het landbouwproject van Edouard Jaequemyns in het Belgische Minderhout (1) en het Nederlandse Baarle.Het eerste artikel heeft het over “ de grootste landschapsverandering ooit …”.Terecht: want 1.300…

Over het landbouwproject van Edouard Jaequemyns te Heerle in de Antwerpse Noorderkempen – Deel I

Inleiding In het Nederlandse tijdschrift “Van Wirskaante” verscheen in de nummers 2018-4 en 2019-1 en 2, een driedelige  artikelreeks van Antoon VAN TUIJL over het landbouwproject van Edouard Jaequemyns in het Belgische Minderhout(1) en het Nederlandse Baarle. Het eerste artikel heeft het over “de grootste landschapsverandering ooit …”. Terecht: want…

Lessen van landbouw (deel II)

INLEIDING In deel I van het artikel over de ”Lessen van landbouw” stelden wij dat: “Het familiale landbouwbedrijf in de Noorderkempen, dat vooral gericht was op zelfvoorziening, aan verandering toe was en dat het meer en meer markgericht zou moeten werken.” Toch dient deze “zelfvoorziening” sterk genuanceerd. Eric Vanhaute: “Wij…

Lessen van landbouw

“Als jong ingenieur doorkruiste Alfons Desmedt gans de Kempen. Hij deed dit meestal te voet, soms wel te paard(1). Hij trok van dorp tot dorp om aan de landbouwers uit te leggen hoe zij hun gronden dienden te verbeteren en hoe ze de problemen die er schenen gerezen in zake…

Het grootgrondbezit in de Noorderkempen (1)

Ter inleiding De ontwikkeling van het grootgrondbezit in de Noorderkempen situeert zich in de periode 1822-1850.In 1822 werden de landbouwkolonies opgericht.Vanaf 1834 was het vooral de stedelijke burgerij die gronde opkoopt.De industriële burgerij verscheen op het toneel bij de verkoop van de gronden van de hertog van Salm-Salm in 1845…

Oprichting van de boerengilde in Heist-Goor en… de boeren- en boerinnengilde in Minderhout

Ter inleiding Alfons Desmedt werd geboren te Minderhout op 28 december 1869 en overleed er op 7 april 1960.Hij studeerde af aan de Landbouw Hogeschool van Gembloux in 1891. In welke maatschappelijke omgeving ging deze jonge landbouwingenieur aan de slag? Zijn vele sociale en politieke activiteiten spreidden zich over een…