28 december 1869

28 DECEMBER 2019

Wedstrijd Alfons Desmedt 28/12/2020

Vandaag vindt men in de Noorderkempen nog heel wat landhuizen terug: ondermeer van Voortman (Den Rooy), Jaequemyns (Heerle’s Hof), Max Van Den Berghe (Maxburg) en de Broederstede (gebroeders Rolin).

Deze landhuizen kwamen er door de ontwikkeling van het grootgrondbezit in de Noorderkempen. Zo werden In de periode 1845-1854 (1) de gronden van de hertog van Salm-Salm verkocht aan enkele van hogergenoemde heren. In een later artikel wordt dieper ingegaan op de ontwikkeling van het grootgrondbezit in de Noorderkempen en de gevolgen hiervan voor de landbouwbevolking.

Als opwarmertje een wedstrijdje.

Van elk landhuis vindt u een foto. Welke foto past bij welk landhuis?

Jaequemyns bouwde in het kader van zijn landbouwproject ook modelhoeves. Van twee publiceren wij een foto: Avenstede en Vondelstede. Welke foto hoort bij welke hoeve?

Uw antwoord ten laatste op 28 januari 2021 doorsturen via dit formulier.

Onder de juiste antwoorden verloten wij een prachtig fotoboek “Brussels en Route” van Bram Penninckx.

Wies Jespers

(1) Eric Vanhaute vermeldt in zijn studie “De invloed van de groei van het industrieel kapitalisme en van de centrale staat op een agrarisch grensgebied: de Noorderkempen in de 19de eeuw (1750-1910)”, vier elementen voor de ontwikkeling van het grootgrondbezit in de Noorderkempen. In 1822 werden de landbouwkolonies opgericht. Vanaf 1834 was het vooral de stedelijke burgerij die gronde opkoopt. De industriële burgerij verscheen op het toneel bij de verkoop van de gronden van de hertog van Salm-Salm in 1845 en 1854. Een wet van 25 maart 1847 verplichtte de verlieslatende gemeenten hun gemene gronde te verkopen.