28 december 1869

28 DECEMBER 2019

Over het landbouwproject van Edouard Jaequemyns te Heerle in de Antwerpse Noorderkempen – Deel II

Inleiding In het Nederlandse tijdschrift “Van Wirskaante” verscheen in de nummers 2018-4 en 2019-1 en 2 een driedelige  artikelreeks vanAntoon VAN TUIJL over het landbouwproject van Edouard Jaequemyns in het Belgische Minderhout (1) en het Nederlandse Baarle.Het eerste artikel heeft het over “ de grootste landschapsverandering ooit …”.Terecht: want 1.300…