28 december 1869

28 DECEMBER 2019

Alfons Desmedt als politicus (artikel)

Alfons Desmedt kwam in de Minderhoutse gemeenteraad in 1903.
Op 16 april 1904 werd hij aangesteld tot burgemeester.
Hij is 54 jaar burgemeester geweest in Minderhout (1904-1958).

Als burgemeester diende Alfons Desmedt onder vier verschillende koningen: Leopold II, Albert I, Leopold III en Boudewijn I.

Hij was burgemeester tijdens de twee wereldoorlogen.
Tijdens de eerste wereldoorlog werden de gemeenten Minderhout (gedeeltelijk), Meer en Meerle door de Duitse prikkeldraad (in de volksmond “den dodendraad”) praktisch gescheiden van het Belgische grondgebied. Dit bracht heel wat problemen mee voor de bevolking van de drie gemeenten. Samen met zijn collega’s Louis Van Nueten van Meerle en Frans Van Aelst van Meer bracht hij heel wat uren door op het hoofdkwartier van de Duitse bezetter, de Ortskommandatur om de vele moeilijkheden die hun bevolking ondervond op te lossen.
Burgemeester Louis Van Nueten hield over die periode een oorlogsdagboek bij.
Ook voor de familie Desmedt bracht “den dodendraad” een ernstig familiaal probleem mee. Daarover meer in onze volgende editie.

Sinds 1880 werden er in Minderhout geen verkiezingen gehouden tot in 1937. Toen er een “buitendorpse” kandidaat opdaagde. De man werd gekozen en nam tijdens de bezetting het ambt van oorlogsburgemeester waar. Alfons Desmedt werd door de bezetter afgezet.
Maar: “In 1940 bleef burgemeester Desmedt de dynamische en dienstvaardige figuur die zich inzette voor land en volk. De bezetter verplichtte hem zijn ambt neer te leggen, maar nooit heeft de Kempische leider en ingenieur opgehouden goed te doen.”
En: “Eenmaal de wereldoorlog voorbij legde de burgemeester (Alfons Desmedt) zich toe op het verbeteren van de landbouwwegen. Zo werden in Minderhout niet minder dan 22 km nieuwe bitumwegen aangelegd , zodat op enkele uitzonderingen na, elk huis van de gemeente langs een harde weg kan bereikt worden. En wat hier buiten viel werd bedacht met een verbeterde aardeweg.”

Op de website vind je een filmfragment over de viering van zijn 50-jarig burgemeesterschap: een gouden jubileum.
Maar ook eerder werden zowel zijn 25-jarig en 45-jarig jubileum gevierd.
Op 21 juli 1949 werd zijn 45-jarig burgemeesterschap gevierd.
Schepen Constant Snoeys nam het woord: “Eveneens voor 20 jaar, ter gelegenheid van uw 25-jarig burgemeesterschap, is nu wederom het Minderhoutse volk rondom u geschaard, om u dankbaar een warme hulde te brengen.
Het H. Hart dat ge toen als geschenk van uw volk mocht ontvangen en waaraan Minderhout die dag is toegewijd, dat beeld zal geslachten na ons , nog getuigen van de trouw en dankbaarheid, alsook van de eendracht, die welvaart baart in iedere kleine gemeente.”
Dit beeld van het H.Hart staat nog steeds voor de kerk van Minderhout… een beetje te verkommeren.
Voor zijn 45-jarig burgemeesterschap ontving hij een portret “dat voortaan in de raadszaal van het nieuwe gemeentehuis zal prijken.”
Ook ter gelegenheid van zijn 45-jaar burgemeesterschap werd het nieuwe gemeentehuis in gehuldigd.
“Welke zoete herinneringen zijn deze man op dit ogenblik weer levendig voor de geest gekomen?
Zijn heerlijke schooljaren hier op dezelfde plaats waar thans het nieuwe gemeentehuis is opgerezen.”

Enkele foto’s getuigen van deze viering op 21 juli 1949.