28 december 1869

28 DECEMBER 2019

De Geestelijken (biografie)

 Algemeen

 • Alfons Desmedt huwde op 14 januari 1895 te Vlimmeren met Elisabeth Antonia Hofkens.
 • Uit hun huwelijk werden 10 kinderen geboren: 3 meisjes en 7 jongens.
 • 1 meisje (Maria) en 4 jongens (René, August, Rafaël en Albert) hadden een ‘geestelijke’ roeping: zij gingen in het klooster of werden priester van het bisdom. 
 • Het is een gekend gegeven dat het gezin Desmedt-Hofkens intens christelijk leefde.
 • Deze ingesteldheid én de toenmalige tijdsgeest creëerden ‘roepingen’.
 • Via diverse instanties en op grond van gekende documenten vonden we gegevens over de ‘carrière’ van de 5 ‘geestelijken’.
 • In deze korte nota geven we enige toelichting over, in chronologische volgorde, René, Maria, August, Rafaël en Albert.
 • We hebben de intentie om na verder opzoekingswerk een ruimer curriculum over deze personen te schrijven.

René, Jan, Pieter Desmedt

 • Hij werd geboren te Minderhout op 5 maart 1898.
 • Hij deed zijn humaniora op het Klein Seminarie in Hoogstraten en nadien kreeg hij zijn priesteropleiding op het Groot Seminarie in Mechelen.
 • Vanaf 30 september 1919 volgde hij hoger technisch onderwijs.
 • Hij werd priester gewijd op 31 december 1922.
 • Vanaf 23 september 1922 tot 1953 was hij priester-leraar op het Klein Seminarie in Hoogstraten.
 • Hij gaf les in de ‘zesde A’ (de ‘zesde’ was toen het eerste leerjaar van de humaniora): Godsdienst en Latijn waren zijn specialiteit: Rosa, Rosa, Rosae, Rosae, Rosam, Rosa; Rosae, Rosae, Rosarum, Rosis, Rosas, Rosis.
 • Een van de bijberoepen van René was: boeren.
 • Het Klein Seminarie in Hoogstraten had toendertijd een vrij omvangrijke boerderij: melkvee, varkens, kippen en een uitgebreide moestuin.
 • René was van 1931 tot 1953 de verantwoordelijke voor de boerderij en het personeel dat er werkte. Zijn kamer zag uit op de boerderijgebouwen.
 • De vruchten van de boerderij waren (deels) bestemd voor de hongerige magen van de ongeveer 600 leerlingen: allen internen en van het mannelijk geslacht.
 • In de uitgave ‘150 Jaar Klein Seminarie te Hoogstraten’ lezen we p.194: “Ter verbetering van het runderras kocht E.H. Desmedt een paar keer een fokstier op de jaarlijkse fokveedagen in Chaam. Daar werden ook goede vaarzen gekocht.”
 • Van 17 september 1953 tot 31 maart 1965 was René aalmoezenier van de Rijksweldadigheidskolonie te Wortel.
 • Uit die periode stamt het verhaal van ‘de landloper die niet kon lezen en een brief kreeg van zijn lief…’. Dat verhaal vertellen we later.
 • Vanaf 1965 leefde René als gepensioneerde te Minderhout, Heerle 13.
 • Hij overleed te Minderhout op 1 september 1969 en ligt begraven naast de Sint-Clemenskerk.

Maria Desmedt (zuster Balbina)

(van haar zijn momenteel minder gegevens bekend – we zoeken verder )

 • Zij werd geboren te Minderhout op 16 juli 1900.
 • Zij ging in het ‘Klooster der zusters Kanunnikessen van den H. Augustinus’ (de Jacht in Heverlee) en deed haar eeuwige gelofte in 1930.
 • Vervolgens werd zij missiezuster in de Filippijnen.
 • Op het overlijdensbericht van Kanunnik August Desmedt (31 januari 1860 – 27 februari 1940) lezen we: “Eerw. Moeder D.M. Balbina, der Kanunnikessen van den H. Augustinus, Overste te Banaue (Philippijnen)”.
 • Even googelen leert ons: Banaue ligt op het noordelijke eiland Luzon in de Filippijnen.
 • In Banaue zijn er prachtige rijstvelden: ‘rijstterrassen’; deze zijn erkend als werelderfgoed.
 • Zuster Balbina is omgekomen bij een bombardement op haar klooster op 9 april 1945.
 • Zij ligt begraven op het kerkhof van Baguio (Filippijnen).

August Jozef Maria Desmedt

 • Hij werd geboren te Minderhout op 10 februari 1903.
 • Hij werd priester gewijd te Mechelen op 2 juni 1928.
 • Tijdens zijn priesteropleiding deed hij legerdienst in de periode 1924-1925.
 • Hij was priester-leraar op het Klein Seminarie in Hoogstraten van 13 augustus 1928 tot 13 mei 1936.
 • Vervolgens was hij onderpastoor in de Sint-Leonardus parochie in Sint-Lenaarts (1936-1951).
 • Op 11 november 1951 werd hij benoemd tot pastoor in de parochie van SS. Pieter en Pauwel te Loenhout.
 • Van 23 april 1967 tot bij zijn pensionering in 1978 was hij pastoor in Sint-Lenaarts.
 • Hij was nog graag pastoor gebleven maar op ‘bevel’ van zijn jaargenoot Mgr. V. Daem (en conform de geldende regels) moest hij op zijn 75ste verjaardag afscheid nemen van zijn levenswerk.
 • August ‘had iets’ met de politiek en de Boerenbond… en hij had temperament… (in besloten kring mogen we daar meer over vertellen).
 • Hij had o.m. het privé telefoonnummer van wijlen minister van staat Leo Tindemans.
 • En van dit telefoonnummer maakte hij veelvuldig gebruik… 
 • Op het einde van zijn leven was hij slachtoffer van een verkeersongeval. 
 • Hij verbleef op het laatst in Lindelo – Lille en overleed aldaar op 11 maart 1985.
 • Hij ligt begraven bij zijn ouders op het kerkhof in Minderhout.

Rafaël Desmedt

 • Hij werd geboren in Minderhout op 13 februari 1905.
 • Na zijn middelbaar onderwijs trad hij in bij de paters Scheutisten en had de ambitie om missionaris te worden in China.
 • Hij werd tot priester gewijd in 1929 en werd missionaris in de Filippijnen.
 • In de haven van Antwerpen stapte hij op de boot richting zijn missiegebied. Een foto van zijn vertrek vind je hier.
 • Er wordt verteld dat hij een goede ruiter was en veelvuldig zijn missieparochies bezocht te paard.
 • Eind 1946 kwam terug naar België om op adem te komen. Hij was fel vermagerd en had veel geleden (o.a. honger) tijdens de oorlog.
 • In 1947 vertrok hij terug naar de Filippijnen voor een periode van 10 jaar.
 • Hij werd provinciaal overste van de congregatie in de Filippijnen.
 • Hij had de naam streng te zijn – ook voor zichzelf.
 • Toen hij in 1957 terugkwam naar België werd hij verkozen in het hoofdbestuur van de ‘Missiën van Scheut’ en was hij 10 jaar assistent van de Generaal-Overste. Hij heeft toen o.a. veel overzeese missiegebieden bezocht (en gecontroleerd!).
 • In 1967 vertrok hij terug naar zijn missiegebied in het noorden van de Filippijnen.
 • Hij is nog enkele keren terug in België geweest maar keerde steeds terug naar zijn Filippino’s.
 • In juli 1989 werd hij in Home Sweet Home (het huis der Scheutisten in Baguio) samen met Mgr. Brasseur uitgebreid gevierd voor zijn 60-jarig priesterjubileum.
 • Hij kreeg toen bezoek van enkele familieleden, o.a. zijn jongste broer Albert. Hierover en nog meer: later.
 • Hij overleed in Baguio City op 10 februari 1990 en ligt aldaar begraven.

Albert Alois Corneel Desmedt

 • Hij werd in Minderhout geboren op 11 december 1916.
 • Hij werd priester gewijd te Mechelen op 25 juli 1941.
 • Als priester-student volgde hij de studies landbouwingenieur aan de KUL van 1 september 1941 tot 18 november 1943.
 • Hij werd benoemd tot priester-leraar op het Klein Seminarie in Hoogstraten op 18 november 1943 en bleef daar op post tot 15 augustus 1966.
 • Hij doceerde wiskunde… en als het voor de studenten moeilijk werd… a² + b² = ???????????????… ‘kom het maar eens aan het bord uitleggen’. (Remember Jefke Jansen – vertellen we later verder).
 • Op het Klein Seminarie volgde hij zijn broer René (‘den boer’) op als verantwoordelijke voor het landbouwbedrijf (1953 tot 1959 toen de boerderij werd opgeheven).
 • Wegens zijn kleinere gestalte werd hij toen door de studenten minzaam ’t boerke genoemd.
 • Op 17 januari 1948 werd hij benoemd tot voorlopige onderpastoor in de parochie O.-L.-Vrouw Bezoeking in Meer. Het was slechts voorlopig… tot 25 maart 1948.
 • Op 15 augustus 1966 werd hij pastoor van de parochie Sint-Willibrordus in Merkplas.
 • Toen hij er op 20 mei 1984 afscheid nam weende Merksplas… de Sint-Willibrorduskerk zat overvol en de genegenheid van zijn parochianen was groot en oprecht!
 • Hij ging op pensioen en woonde op Heerle 13 bij zijn nicht Josee en haar gezin.
 • Later verhuisde hij naar het rusthuis in Hoogstraten.
 • Hoe hij daar zijn entree maakte vertellen we later… en in beperkte kring.
 • Hij overleed in Hoogstraten op 3 juli 2008 en ligt begraven naast zijn broer René, pal naast de Sint Clemenskerk.

Gust Desmedt, 27 januari 2019