28 december 1869

28 DECEMBER 2019

Kanunnik August Desmedt (31/01/1860 – 27/02/1940)

Kanunnik August Desmedt is de negen jaar oudere broer van Alfons Desmedt.

Hij bouwde als geestelijke een zeer mooie carrière uit en was achtereenvolgens leraar en vervolgens superior aan het Klein Seminarie in Hoogstraten, deken in Herentals, rector van de Nationale Basiliek van het Heilig Hart in Koekelberg en tenslotte titulair kanunnik van het Sint-Romboutskapittel in Mechelen waar hij ook de functies had van Directeur van de Missionaire Unie van de Clerus en Voorzitter van de Nationale Raad van respectievelijk de Pauselijke Missiewerken “Missio” en van het Liefdeswerk van de Heilige Apostel Petrus.

Koen Augustyns beschreef uitvoerig zijn leven en werken.