28 december 1869

28 DECEMBER 2019

Een ‘buitendorpse kandidaat’…

Op deze website postten wij eerder volgend bericht onder de rubriek De politicus: “Sinds 1880 werden er in Minderhout geen verkiezingen gehouden tot in 1938, toen er een ‘buitendorpse’ kandidaat opdaagde. De man werd gekozen en nam tijdens de bezetting het ambt van oorlogsburgemeester waar.”

Deze ‘buitendorpse’ kandidaat was ’s Jongers Everard-Pieter die in 1938 ook een schepenambt kreeg toegewezen. In bijlage een pamflet dat verspreid werd ter gelegenheid van de kandidatuurstelling van ’s Jongers voor de gemeenteraadsverkiezingen van 1938.

De Hoogstraatse Maand deed de aanstelling van deze kandidaat tot burgemeester nog eens over.

Juni 1941.

Benoeming burgemeester.

Bij besluit van 6 juni 1941 is Schepen ’s Jongers Everard-Pieter aangeduid als Burgemeester der gemeente Minderhout bij Hoogstraten. Orde en tucht, geen politiek in de administratie, beleefdheid en ware verstandhouding tussen medeburgers en gemeenteambtenaren, dat is het doel dat beoogd wordt door den nieuwe burgemeester, aan wien nog zware ambtsplichten inzake de stipte uitvoering van alle besluiten die verband houden met de bevoorrading door de Heer Secretaris-Generaal voornoemd werden opgelegd en waarop geen enkele tekortkoming zal geduld worden.
Minderhout, den 10 juni 1941.

De Burgemeester ’s Jongers Everard-Pieter.

Alfons Desmedt en zijn opvolger zoon Jozef Desmedt waren samen 73 jaar (1904-1976) burgemeester van Minderhout. Ook zijn zoon Jozef Desmedt moest éénmaal verkiezingen doorstaan. Want: “In 1964 waren er nog wel verkiezingen omdat er twee lijsten werden ingediend. De oppositielijst van een éénmanslijst van Bernard Sommen. Die kwam op voor de BSP, de socialisten, maar haalde natuurlijk geen zetel.”

Wies Jespers