28 december 1869

28 DECEMBER 2019

De stoomtram en de ontsluiting van de dorpen rond Hoogstraten (deel 1)

Tot het midden van de 19e eeuw liepen alle belangrijke verkeerswegen om de Noorder-Kempen heen.

In 1819 kreeg de regio wel met de steenweg Antwerpen-Turnhout een eerste toegangsweg, maar met uitzondering van een afsplitsing naar Hoogstraten bleef het wachten tot de tweede helft van de 19e eeuw vooraleer de Kempense dorpen ingeschakeld werden in een geïntegreerd netwerk van verharde wegen.

Van groot belang waren de komst van de scheepvaart (het Kempisch Kanaal, voltooid in 1859; de noordelijker gelegen Turnhoutse Vaart, voltooid in 1874) en van de trein (een lijn naar Turnhout in 1855, een internationale lijn naar Duitsland over Herentals en Mol in 1880).

Belangrijker nog voor het ontsluiten van de dorpsgemeenschappen was de uitbouw, vanaf 1885, van een dicht net van buurtspoorwegen. Drie decennia later waren alle dorpskernen via de stoomtram met elkaar verbonden.

Wij vonden in “onze” archieven enkele mooie beelden.

In de Dorpstraat te Meerle
In Meersel-Dreef
In Hoogstraten

Dit laatste “tramstation De Wachtzaal” in Hoogstraten is verbonden met een mooi familieverhaal. Meer hierover meer in een volgende editie.

Wies Jespers