28 december 1869

28 DECEMBER 2019

Save the date! 28 december 2019

Noteren jullie allemaal al in je agenda? Op 28 december vieren we de 150e verjaardag van de geboorte van Alfons Desmedt. https://www.youtube.com/watch?v=HAXOAJkLIYA We geven je alvast deze richtlijn mee van nonkel Rafaël, gesteld dat we daar zouden gaan zingen :-) dan “met kopstem zingen = zachtjes; niet slepen; de noten…

Een ‘buitendorpse kandidaat’…

Op deze website postten wij eerder volgend bericht onder de rubriek De politicus: "Sinds 1880 werden er in Minderhout geen verkiezingen gehouden tot in 1938, toen er een 'buitendorpse' kandidaat opdaagde. De man werd gekozen en nam tijdens de bezetting het ambt van oorlogsburgemeester waar." Deze 'buitendorpse' kandidaat was ’s…

De Geestelijken (biografie)

 Algemeen Alfons Desmedt huwde op 14 januari 1895 te Vlimmeren met Elisabeth Antonia Hofkens.Uit hun huwelijk werden 10 kinderen geboren: 3 meisjes en 7 jongens.1 meisje (Maria) en 4 jongens (René, August, Rafaël en Albert) hadden een 'geestelijke' roeping: zij gingen in het klooster of werden priester van het bisdom. Het…

Het gezongen verhaal van René, August en Rafaël Desmedt die niet naar huis konden (lied)

Die andere 'De Smet'-ten (Jan) - geen familie - hebben het verhaal van de Doodendraad mooi op muziek gezet. U hoort een volkslied over de gebroeders Desmedt, een verhaal gebaseerd op waargebeurde feiten. "Mijn broers en ik gingen gewoon naar school, met kabas, griffel en lei. Naar het Klein Seminarie,…